σαρακοφαγωμένος

-η, -ο, Ν
διαβρωμένος, φαγωμένος από το σαράκι («σαρακοφαγωμένα ξύλα»).
[ΕΤΥΜΟΛ. < σαράκι + φαγωμένος (πρβλ. ποντικο-φαγωμένος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σαρακοφαγωμένος — [саракофагомэнос] επ. источенный, изъеденный червями …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • σαρακοφαγωμένος — η, ο αυτός που φαγώθηκε από σαράκι: Σαρακοφαγωμένο ξύλο …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • θριπώδης — θριπώδης, ες (Α) [θριψ] σαρακοφαγωμένος …   Dictionary of Greek

  • σαρακιάζω — Ν [σαράκι] (αμτβ.) 1. (για ξύλο) τρώγομαι από σαράκι 2. μτφ. υποφέρω ψυχικά από μια αιτία που είναι άγνωστη στους άλλους, φθείρομαι, μαραζώνω 3. (η μτχ. παθ. παρακμ.) σαρακιασμένος, η, ο σαρακοφαγωμένος …   Dictionary of Greek

  • σαρακιάρικος — η, ο / σαρακιάρικος, η, ον, ΝΜ σαρακοφαγωμένος. [ΕΤΥΜΟΛ. < σάρακας + κατάλ. ιάρικος (< κατάλ. ιάρης), πρβλ. ψωρ ιάρικος] …   Dictionary of Greek

  • σητόβρωτος — η, ο / σητόβρωτος, ον, ΝΜΑ φαγωμένος από τα σκουλήκια, σκοροφαγωμένος, σαρακοφαγωμένος. [ΕΤΥΜΟΛ. < σής, σητός «σκόρος» + βρωτος (< βρωτός < βιβρώσκω «τρώω, κατατρώγω»), πρβλ. μυό βρωτος] …   Dictionary of Greek

  • σητόκοπος — ον, Α σαρακοφαγωμένος. [ΕΤΥΜΟΛ. < σής, σητός «σκόρος» + κόπος (< κόπτω), πρβλ. νεό κοπος] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.